Psykologi 1-elever besøkte Naturhistorisk museum

Psykologi 1-elever besøkte Naturhistorisk museum på fagdagen og fikk omvisning av den kjente zoologen Petter Bøckman. 

Han formidlet historien om menneskets utvikling på en særdeles innlevelsesrik og humoristisk måte, der både lærer og elever ble tatt aktivt i bruk som modeller og sammenlikningsgrunnlag for evolusjonen. Vi fikk blant annet møte «kjendisen» Ida (verdens eldste hele apeskjelett), se avstøpninger av våre tidlige forfedre og holde i et knippe hodeskaller som skulle sorteres kronologisk. Naturhistorisk museum har også et flott uteområde som elevene kunne inspisere nærmere 😊.

Mange elever sitter i halvsirkel runt en mann med grått skjegg og vest. - Klikk for stort bilde Elin Nordnes