Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke om lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Lånekassen avgjør om du er gyldig søker. 

Les mer om lån og stipend på Lånekassens nettsider.

Utstyrsstipend

Utstyrsstipend skal bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær. Utstyrsstipendet er ikke avhengig av hvor mye foreldrene dine tjener. 

Stipend skal ikke betales tilbake

Stipend er ikke det samme som studielån. Stipend er penger du får som du ikke må betale tilbake.

Unntaket er hvis du får utbetalt mer stipend enn du har rett til – da må du betale tilbake det du har fått for mye. Det kan for eksempel skje hvis du slutter midt i skoleåret. 

Du får utstyrsstipend etter programområde

Utstyrsstipendet blir tildelt etter programområde. Hvor mye utstyrsstipend du får, avhenger derfor av hvilket programområde du tar. 

Sjekk hvor mye du får i stipend på ditt programområde

Søknadsfrist for utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke om stipendet innen fristene.

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret