Programmering og teknologi på 2BA

I dag har elevene på barne- og ungdomsarbeiderfag programmert bier med mål om å skape kreative oppgaver for barn.

I dag har elevene på Barne- og ungdomsarbeiderfag programmert disse biene. De jobber med å tenke ut kreative oppgaver for barn. Dette er dybdelæring, samarbeid og stimulerer utforskertrang  hos våre ungdommer. Gode praktiske opplegg i tråd med fagfornyelsen. Vi gleder oss til å få besøk av  barn som kan prøve ut dette i praksis.

Til toppen