Avslutning for Vg3

Avgangselevene i Vg3 fikk en fin avslutning med taler, musikk og utdeling av roser.  

Avslutning vg3Sammen med foresatte og kontaktlærerne fikk elevene taler fra ledelsen, elevrådsleder, russepresident og lærerrepresentant.

Elevene fikk også utdelt roser. I tillegg underholdt Maren Aarskog med musikk.

Til toppen