Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse

Vi tilbyr et 3-årig løp innen helse- og oppvekstfag som gir generell studiekompetanse. På vg2/vg3 har du valget mellom helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider.

Elever øver på hjertekompresjon på dukke - Klikk for stort bildeØving på førstehjelp

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for deg som ønsker et treårig opplæringstilbud som gir deg generell studiekompetanse, samtidig som du lærer å jobbe med mennesker.

Fellesfag og programfag

Opplæringstilbudet omfatter både fellesfag og barne- og ungdomsarbeiderfaget eller helsearbeiderfagene.

Du har hele pensumet for Vg1 helse- og oppvekstfag, Vg2 helsearbeiderfag/Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, der fellesfagene og programfagene blir fordelt på en mer hensiktsmessig måte enn den tradisjonelle strukturen.

Du blir tatt inn som elev for tre år på grunnlag av studiepoeng.

Hva lærer du?

Fellesfagene er: matematikk, norsk, naturfag, engelsk, historie, samfunnsfag og kroppsøving

I programfagene vil du blant annet ha temaer som: forebyggende helsearbeid, ernæring, anatomi og fysiologi, sykdomslære, kommunikasjon og samarbeid, førstehjelp, omsorg og veiledning.

I tillegg til å være inne på skolen får du være ute i praksis på ulike arbeidsplasser innenfor helse- og oppvekstfag gjennom alle tre årene.

Vg2 barne- og ungdom med studiespesialisering har årlig kurs i regi av Fiskesprell.

Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag har samarbeid med Geitmyra matkultursenter

Programfag for studieforberedende med helsefag Vg1, Vg2 og Vg3

  • Yrkesutøvelse
  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling

YFF - yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning Vg1, Vg2 og Vg3.

Eksempler på hva du kan bli:

  • sykepleier, helsesøster
  • vernepleier, sosionom
  • lærer
  • barnevernspedagog
  • barnehagelærer

Slik søker du

Videre studier

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høgskoler og universiteter. Du finner opptakskravene til høgskole- og universitetsstudier på

www.samordnaopptak.no