Internasjonalisering

På Ringsaker videregående skole er vi opptatt av at vi er en del av en større verden. Der kulturelle grenser og landegrenser åpnes, er det også viktig at utdanning har et internasjonalt perspektiv.

Kunnskapsutviklingen foregår globalt, og morgendagens arbeidstakere skal jobbe i en mer internasjonalt orientert arbeidsmarked. Da er det viktig at man kan kommunisere på tvers av kulturelle grenser.

Når vi sørger for at utdanningen vår er internasjonalt orientert, bidrar det til at vi fungerer bedre sammen, uavhengig av bakgrunn.

På Ringsaker videregående skole har vi ulike internasjonale prosjekter:

Internasjonal dag/FN-dag:

Hvert år markerer vi FN-dagen den 24 .oktober. Da er det flaggheising og appell ved rektor og elevrådsleder på morgenen for alle elever og ansatte. Videre program for dagen er temabasert ut ifra FNs satsingsområde for året.

Temaet for 2019 var bærekraftig utvikling hvor elevene jobbet med ulike oppgaver rundt dette, blant annet med bevisstgjøring av eget forbruk.

FN-dagen 2019 - Klikk for stort bildeFN-dagen 2019 Ringsaker videregående skole

Språkassistent

Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) har en søknadsordning for språkassistent i fremmedspråkene (tysk, fransk, spansk). Disse språkassistentene er studenter på master-nivå som studerer undervisning av sitt språk som fremmedspråk.

Vi søker om å få språkassistent hvert år, og rullerer på hvilket språk vi søker for. Skoleåret 2017–2018 hadde vi språkassistent fra Spania som var med i all spanskundervisning på skolen. Skoleåret 2019–2020 har vi språkassistent fra Frankrike.

Dette er en fin ordning hvor elevene får møte morsmålstalere av språket og får øvd seg på å kommunisere med dem. For skoleåret 2020–2021 vil vi søke om språkassistent i tysk.

Utveksling på yrkesfaglige program

Vi har i flere år nå søkt Erasmus+ midler gjennom Diku for å sende elever ut i praksis i Europa. Elever fra programområdene automasjon og elenergi har hatt arbeidspraksis i ulike bedrifter i Graz i Østerrike i 3 uker.

Vi har også et samarbeid med en skole i Barcelona som bistår i å få elever fra helsefagarbeider og apotekteknikk i tre ukers praksis i relevant arbeid. Den spanske skolen sender også sine elever hit for å ha praksis i norske apotek. 

Elev fra Ringsaker vgs på apotekutveksling - Klikk for stort bildeElev fra Ringsaker vgs på apotekutveksling Ringsaker videregående skole

Utveksling på studiespesialisering

Vi har i flere år hatt et godt samarbeid med en skole i Menen, Belgia, hvor vi har utveksling av elever på Vg2 ST. Denne utvekslingen er finansiert gjennom Erasmus+, og er et prosjekt der elevene samarbeider om ett tema; globale utfordringer.

Dette er lærerikt for elevene som får bruke engelsken sin aktivt i 2 fulle uker med utveksling; en uke i Belgia på høsten, og gjenvisitt i Norge på våren. Til nå har prosjektet vært for elevene som har programfaget Internasjonal Engelsk på Vg2. Fra skoleåret 2020–2021 vil det også være for elevene på Vg1 ST.

Besøk fra Belgia 2019 - Klikk for stort bildeBesøk fra Belgia 2019 Ringsaker videregående skole