Fravær

Elever vil normalt ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved udokumentert fravær i mer enn 10 % av timene i hvert enkelt fag.

Midlertidige endringer i fraværsreglene

Fra og med mandag 24. august og ut oktober slipper elever å dra til fastlege for å få dokumentert fraværet sitt.

Elever med milde symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme.

Skjema for egenmelding

Elever skal ikke møte på skolen når de har påvist covid-19, er i karantene eller har milde luftveissymptomer eller sykdomsfølelse. Eleven skal levere bekreftelse fra en foresatt (hvis eleven er under 18 år) eller egenmelding (hvis eleven er over 18 år) på slikt fravær.

Dette er de midlertidige endringene:

  • For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år).
  • Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder både for grunnskolen og videregående skole.
  • Elever som høsten 2020 går på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, og som innen 1. november gjennomfører fag- eller svenneprøve som våren 2020 ble utsatt på grunn av covid-19-utbruddet, kan få fraværet ansett som dokumentert etter reglene om fraværsgrensen. Fraværet skal heller ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis.

Plikt til å møte opp og delta i undervisningen

1. august 2016 ble det innført ny fraværsgrense i den videregående skolen.

Hensikten med innføring av fraværsgrense er å motivere til innsats og forhindre skulk. En elev som har takket ja til en skoleplass i videregående skole har plikt til å møte opp og delta i undervisningen.

Udokumentert fravær

Elever vil normalt ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved udokumentert fravær i mer enn 10 % av timene i hvert enkelt fag. Dette er uavhengig av om faglærer har vurderingsgrunnlag eller ikke.

Etter særlig skjønn kan imidlertid rektor godta udokumentert fravær opp til 15 %. Denne unntaksbestemmelsen er snever, men skal ivareta deg som elev hvis du er i en vanskelig livssituasjon.

Dokumentert fravær

Dersom eleven kan dokumentere fravær som sykdom, velferdsgrunner, tannlegetime, arbeid som tillitsvalgt og annet nevnt i forskrift til opplæringsloven, gir det fratrekk fra regelen. Dokumentasjon må følge fraværssøknaden.

Noe av trafikkopplæringen regnes som dokumentert fravær

Fra 1. august 2019 er det vedtatt at deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensen. Det gjelder de obligatoriske delene av kjøreopplæringen som det er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen. Dokumentasjon må følge fraværssøknaden.

Det er ikke gjort unntak for teoretisk og praktisk førerprøve.

Kjøreopplæring som regnes som dokumentert fravær:

  • sikkerhetskurs på bane (4 timer)
  • del 2 og 3 av sikkerhetskurs på veg (5 timer kjøring på landeveg og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø).

Unntaket er tatt inn i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven § 3-3.

Spørsmål og svar rundt reglementet

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en detaljert informasjonsside om spørsmål og svar rundt fraværsreglementet: 

Utdanningsdirektoratets informasjon om fraværsgrensen

På Utdanningsdirektoratets side kan du også finne "ofte stilte spørsmål og svar":

Ofte stilte spørsmål og svar om fravær

Alt fravær skal føres

Alt fravær skal registreres. Blir dette for stort har ikke faglærer vurderingsgrunnlag for å sette karakter – uansett grunn til fraværet.

Fraværsgrensen på 10 % gjelder timefravær i enkeltfag, ikke det totale fraværet.

Konsekvensen av manglende vurdering eller standpunktkarakter er at eleven ikke automatisk vil være kvalifisert for å fortsette til neste videregående nivå.

Skolen skal informere om fraværsgrensen, og gi varsel når det kan være fare for å ikke få karakter.

Til toppen