Parkering

Det er egne parkeringsplasser for besøkende, ansatte og elever. Feilparkerte kjøretøy blir fjernet for eiers egen regning.

Besøkende og ansatte

  • Alle de merkede parkeringsplassene på øvre parkeringsplass ved skolen er reservert for ansatte og besøkende med parkeringsbevis.
  • Parkeringsbevis får du i resepsjonen på skolen. 

Elever

  • Elever skal hovedsakelig benytte ordningen med skoleskyss.
  • Elever som likevel benytter eget kjøretøy, skal bruke parkeringsplassen ved Oasen og på nedre parkeringsplass på skolens bakside. Alle biler/traktorer skal ha parkeringsbevis som hentes i resepsjonen.
  • For å parkere på Sveum, må du ha parkeringsbevis som du får i resepsjonen på skolen.
  • All MC-parkering er ved OASEN (eget felt) med innkjøring fra Bausbakkvegen (Sveum).