Parkering

Det er egne parkeringsplasser for besøkende, ansatte og elever. Feilparkerte kjøretøy blir fjernet for eiers egen regning.

Besøkende og ansatte

  • Alle de merkede parkeringsplassene på øvre parkeringsplass ved skolen (inkludert parkering ved "OASEN") er reservert for ansatte og besøkende med parkeringsbevis.
  • Parkeringsbevis får du på servicetorget på skolen. 

Elever

  • Elever skal hovedsakelig benytte ordningen med skoleskyss.
  • Elever som likevel benytter eget kjøretøy, skal bruke parkeringsplassen nederst i Skolevegen mot sentrum eller ved Sveum idrettsanlegg.
  • For å parkere på Sveum, må du ha parkeringsbevis som du får på servicetorget på skolen.
  • I en prøveperiode vil nedre parkeringsplass åpnes for fri parkering for både elever og ansatte. Dersom normal parkeringsorden ikke blir praktisert, vil parkeringen på kort varsel bli reservert kun for ansatte.
  • All MC-parkering er ved OASEN (eget felt) med innkjøring fra Bausbakkvegen.
Til toppen