Elevråd og utvalg

Elevrådet på Ringsaker videregående jobber for å ivareta elevenes interesser i alle saker som vedrører elevene, og tar opp ting og hendelser elevene ønsker å forbedre. Elevrådet har også jobbet med flere tiltak for å bedre skolehverdagen og gjøre dagene mer variert; av dette kan nevnes: Kaffekopp-ordning i kantina, grøtdag og idrettsdager.

Elevråd / skolemiljøutvalg 2021–2022

Leder

Elisabeth Solli, 3STC

Nestleder

Christian Bergersen, 2TØMB

Sekretær

 

Styremedlemmer

 

Skoleutvalget 

 

Folkehelsegruppa

 

Ungdommens kommunestyre

 

Elevrådsmøter

Til toppen