Rådgivere

Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning) og sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen). Alle våre rådgivere har begge roller.

Karriereveiledning

 • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
 • Utdanningsveier i Norge og i andre land
 • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
 • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
 • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

Karriereveiledning skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

Sosialpedagogisk rådgivning

Har du personlige problemer, kan du få sosialpedagogisk rådgivning. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Venner 
 • Familie
 • Klassekamerater
 • Lærere
 • Skilsmisseproblematikk
 • Seksualitet
 • Ensomhet
 • Sorg

Rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

Skolens rådgivere er: 

 Portrett - Klikk for stort bilde

Laila Jensbak Nysæter  

Telefon: 93 64 67 84 

E-post

 • Helse- og oppvekstfag VG1
 • Barne- og ungdomsarbeiderfag VG2
 • Helseservicefag VG2
 • Helsearbeiderfag VG2
 • Helse- og oppvekstfag med 
 • Tilrettelagt HO
 • Studiespesialisering VG1
 • Studiespesialisering VG2
 • Apotekteknikk VG3
 • Finn din vei

 

Portrett - Klikk for stort bilde

Ivan Malesevic 

Telefon: 41 37 76 63 

E-post

 • Service og samferdsel VG1
 • Salg, service og sikkerhet VG2
 • Påbygning VG3 og VG4
 • Studiespesialisering VG3

 

Portrett - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Merete Caroline Borg 

Telefon: 48 24 17 17 

E-post

 • Teknikk og industriell produksjon Vg1
 • Industriteknologi VG2
 • Elektrofag VG1
 • Elenergi VG2
 • Automatisering VG2
 • Automatiseringsfaget VG3
 • Kulde- og varmepumpeteknikk VG2
 • Bygg- og anleggsteknikk VG1
 • Byggteknikk VG2
 • Klima-, energi- og miljøteknikk vg2

Rådgiverne har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om elevene og forhold i hjemmene, om sykdomsbilde eller andre spørsmål av privat karakter. Hvis rådgiverne finner at en elev er tjent med at informasjon bringes videre, kan de gjøre dette bare hvis det foreligger tillatelse fra eleven og evt. foresatte. 

Rådgivingstimer bør bestilles på forhånd. Før du går inn til rådgivingstime, må du be om fri hos faglærer og vise melding fra rådgiver. Korte besøk hos rådgiver (henting av søknadsskjemaer o.l.) bør finne sted i fritimer eller friminutter.

Rådgiverne treffes på rådgiverkontoret etter oppsatte kontortider. Kontortiden er oppslått på døren til hver enkelt. Den enkleste måten å avtale rådgivertime på er å sende en e-post til "din" rådgiver.